środa, 25 maja 2016

Stawianie ogrodzenia PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie zada zezwolenia na to oraz zgłaszania tego faktu do urzędu wyjąwszy szczególne wypadki.

Projekotwanie plotki PVC na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie zada zezwolenia na to oraz informowania tego faktu do urzędu z wyjątkiem kilku wypadków.

Plotki z plastyku na plot i furtę sztachetowa nie przekraczające poziomu 2,2 m umieszczane miedzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń obok prywatnych i wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ploty Winylowe na plot i bramę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu winno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego montażu i zaplanowany czas startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy dodać oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych i jeżeli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji sztachety z plastyku na plot i furtkę sztachetowa potrzebne są wspierające uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę płotu wolno zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy projektowane balustrady z PCV na plot i bramę sztachetowa jest niekompatybilne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W przypadku kiedy projektowane balaski z plastyku na ogrodzenie i furtę ze sztachetprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Brak rozpoczęcia prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz